Departaments

DEPARTAMENTS 2019-2020

ADMINISTRACIÓ

FITXA DEPARTAMENT

FITXES

ASSIGNATURES

WEB

PROGRAMACIONS

Continguts mínims 

ANGLÉS

FITXA DEPARTAMENT

FITXES

ASSIGNATURES

WEB

PROGRAMACIONS

Continguts mínims

BIOLOGIA I GEOLOGIA

FITXA DEPARTAMENT

FITXES ASSIGNATURES

WEB

PROGRAMACIONS

Continguts mínims

CASTELLÀ

FITXA DEPARTAMENT

FITXES  ASSIGNATURES

WEB

PROGRAMACIONS

COMERÇ

FITXA DEPARTAMENT

FITXES  ASSIGNATURES

WEB 

PROGRAMACIONS

Continguts mínimss

DIBUIX

FITXA DEPARTAMENT

FITXES  ASSIGNATURES

WEB

PROGRAMACIONS

Continguts mínims

ECONOMIA

FITXA DEPARTAMENT

FITXES  ASSIGNATURES

WEB

PROGRAMACIONS

Continguts mínims

EDUCACIÓ FÍSICA

FITXA DEPARTAMENT

FITXES ASSIGNATURES

WEB

PROGRAMACIONS

FOL

 FITXA DEPARTAMENT

FITXES ASSIGNATURES

WEB

FILOSOFIA

FITXA DEPARTAMENT

FITXES ASSIGNATURES

WEB

PROGRAMACIONS

Continguts mínims

FÍSICA i QUÍMICA

FITXA DEPARTAMENT

FITXES ASSIGNATURES

WEB

PROGRAMACIONS

Continguts mínims

FRANCÉS

FITXA DEPARTAMENT

FITXES ASSIGNATURES

WEB

PROGRAMACIONS

Continguts mínims

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

FITXA DEPARTAMENT

FITXES ASSIGNATURES

WEB

PROGRAMACIONS

Continguts mínims

GREC

FITXA DEPARTAMENT

FITXES

ASSIGNATURES

WEB

PROGRAMACIONS

INFORMÀTICA

FITXA DEPARTAMENT

FITXES ASSIGNATURES

WEB

PROGRAMACIONS

LLATÍ

FITXA DEPARTAMENT

FITXES

ASSIGNATURES

WEB

PROGRAMACIONS

Continguts mínims

MATEMÀTIQUES

FITXA

DEPARTAMENT

FITXES

ASSIGNATURES

WEB

PROGRAMACIONS

Continguts mínims

MÚSICA

FITXA DEPARTAMENT

FITXES

ASSIGNATURES

WEB

PROGRAMACIONS

Continguts mínims

ORIENTACIÓ

FITXA DEPARTAMENT

FITXES ASSIGNATURES

WEB

PROGRAMACIONS

RELIGIÓ

FITXA DEPARTAMENT

FITXA ASSIGNATURES

WEB

PROGRAMACIONS

TECNOLOGIA

FITXA DEPARTAMENT

FITXES ASSIGNATURES

WEB

PROGRAMACIONS

VALENCIÀ

 FITXA DEPARTAMENT

FITXES ASSIGNATURES

WEB

PROGRAMACIONS

Continguts mínims